Hitahdut Olei Jugoslavija
התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר
Hitahdut Olej Ex Jugoslavija
Ime korisnika Lozinka
OSKRNAVLJANJE GROBLJA U PRIŠTINI
Iz interneta
Autor: Prevodila: Miriam Aviezer
01.12.11 -
Američka ambasada u Priština sa ogorčenjem je osudila oskrnavlanje
jevrejskog groblja u Velaniji u Prištine.
Ne može se jednostavno preći protiv ovog sramnog čina koji
se protivi svim normama tolerancije i poštovanja.
"Jako smo ogorčeni i uzbudjeni -Ovaj sramni čin predstavlja
uvredu ne samo Jevrejskoj zajednici i rodjacima pokojnika,
već celom Kosovu i više-'etničkoj zajednici koja živi na ovom području," rekao je
predstavnik ambasade.
Ovog leta su američki studenti sa više američkih univerziteta,u sklopu
projekta obnavlanja napuštenih jevrejskih grobalja,očistili i u potpunosti obnovili upravo
ovo groblje.Stoga se oskrnavlanje groblja u Prištini smatra direktnim napadom na Američku
ambasadu su time ugroženi prijateljski odnosi iymedju Kosova i Amerike.
Ambasada se obratila svim državnim organima u Kosovu i zatražila da se izvrši temeljita istraga i strogo kazne krivci.

 
 
 
 
 
 
 
Hitahdut Olej ex Jugoslavija ©2011 התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר