Hitahdut Olei Jugoslavija
התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר
Hitahdut Olej Ex Jugoslavija
Ime korisnika Lozinka
Stari pasoši važe do kraja godine
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije pozvalo je građane da izvade nove biometrijske pasoše jer stari "plavi" važe do 31. decembra 2011. godine.
Autor: Tanjug
21.11.11 - Beograd -
Podsećamo građane koji još nisu zamenili stare, "plave pasoše" novim, biometrijskim, da rok njihovog važenja ističe 31. decembra 2011. i da u nadležnoj jedinici MUP-a mogu da podnesu zahtev za novu putnu ispravu, naveo je MUP.
U obaveštenju na svom internet sajtu MUP takođe podseća građane iz dijaspore da na njihove zahteve za dobijanjem novih dokumenata - lične karte i pasoša može da odgovori za vreme dok borave u Srbiji.
Prvi biometrijski pasoš izdat je 7. jula 2008. godine a do polovine novembra, MUP je izdao oko 3,7 miliona novih putnih isprava i 3,4 miliona novih ličnih karti.
 
 
 
 
 
 
 
Hitahdut Olej ex Jugoslavija ©2011 התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר