Hitahdut Olei Jugoslavija
התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר
Hitahdut Olej Ex Jugoslavija
Ime korisnika Lozinka
Novi clanak
13.03.17 -

Drage prijateljice I prijatelji,

Lanirani susreti Hitahduta Olei Jugoslavja:
19.03.17 Memorijalni skup u spomen Jevreja Makedonije koji su stradali u Holokaustu. Skup će početi u16h u Holu Sećanja a u 16.40h

Sinagogi u Yad Vashemu. Prevoz za Jad Vašem polazi as centralne železničke stanice Savidor u Tel Avivu u 14:15h. Treba se prijaviti za prevoz

Davidu 0503556841 ili Miri 0503556842 do 15.03 17


22.03.17 predavanje Dr Mirjam Rainer " Lik Isusa u jevrejskoj umetnosti" (predavanje je priprema za obilazak Izraelskog muzeja). Predavanje

će se održati u Domu useljeničkih zajednica u ulici Jafo 36 Jerusalim. Okupljanje I lako posluženje u 18h a predavanje počinje u 18:30


27.03.17 Sastanak u kući naših članova Mire I Avija Albahari. Avi svojim jedinstvenim skulpturama komemorira svoju porodicu koja je

Stradala u Holokaust. Susret je u 16:30 u ulici Bialik 27 u Hederi

29.03.17 Obilazak Izraelskog muzeja - izložbe "Isus u izraelskoj umetnosti" as predavanjem Dr Miriam Reiner (u zgradi

Moderne I savremene umetnosti Natan Kamings). Susret je pored kasa u 11h - treba srediti plaćanje ulaza u Muzej pre početka obilaska


24.04.17 Ceremonija Yom Ha Shoa u Shoreshu u 16h. Poziv sa taljima o programu I prevozu će stići mailom I poštom. Ove

Godine centralna tema Yad Vashema je "Sačuvati svoj identitet - priče pojedinaca u Holokaustu" . Pre ceremonije ćemo podeliti papire izrezane u

Obliku lica na kojima napišite imena svojih dragih, stradalih u Holokaustu -to ćemo staviti na ploču. Možete doneti I male slike stradalih, koje ćemo

Zalepiti na papir
.
Nadam se DA ćemo se sresti na aktivnostima
Vaša Miri
 
 
 
 
 
 
 
Hitahdut Olej ex Jugoslavija ©2011 התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר