Hitahdut Olei Jugoslavija
התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר
Hitahdut Olej Ex Jugoslavija
Ime korisnika Lozinka
Novi clanak
11.01.16 -
זיכרון וקהילה – החייאה והתחדשות
פרויקט בית-החיים בביטולה (מונסטיר) - מקדוניה
תיעוד, שימור והקמת פארק זיכרון
יום שני, ח' בשבט תשע"ו, 18בינואר 2016
אוניברסיטת בר אילן
אולם הסנט, בניין פלדמן (קומה ,2בנין )301
ת כ נ י ת ה כ י נ ו ס
14:30-14:00התכנסות וכיבוד קל
14:45-14:30ברכות מנחה: ד"ר רחל-שלי לוי-דרומר, אוניברסיטת בר אילן
הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ - נשיא אוניברסיטת בר אילן
מר רפי גמזו - סמנכ"ל משרד החוץ , ראש אגף לקשרי תרבות ומדע
מר שמואל בן טובים - יו"ר הועדה ליחסים בין לאומיים, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
מר דן אוריין - שגריר ישראל למקדוניה
מר פאיו אבירוביץ - שגריר מקדוניה בישראל
גב' מירי דרמן - התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר ודורות ההמשך
15:00-14:45עו"ד מריה דוצ'בסקה (מימה), ARHAMביטולה מקדוניה – הקהילה היהודית והרוח הקוסמופוליטית של ביטולה (באנגלית)
15:15-15:00גב' תמר טוכלר, מנהלת המחלקה ליחב"ל המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
ואדר' רם שואף, אוניברסיטת חיפה, איקומוס ישראל – מחזון למציאות: פרויקט התיעוד והחשיפה יוצא לדרך; גילוים ראשונים,
חשיפת הפרויקט, גיוס השותפים והתוויית מסגרת לפרויקט
15:30-15:15גב' חן בן ארי (רשות העתיקות ) וגב' אורית בורטניק ( רשות הטבע והגנים) מטעם איקומוס ישראל – מהלכה למעשה: מבצע
חשיפה ראשוני של מצבות בית הקברות וקביעת עקרונות העבודה להמשך
15:40-15:30
16:00 -15:40
הרב מתניה ידיד והשגרירים הצעירים של בני עקיבא – מסע של זהות
האומן מר מתי גרינברג - זיכרון - מבט לעתיד
16:15 -16:00פרופסור עירית עמית כהן, ראש המחלקה לגאוגרפיה וסביבה - בר אילן , איקומוס ישראל – סוכני זיכרון - חלקם בעיצוב זהות
של קהילה
16:20-16:15מר גרדימיר שומקובסקי, קונסול הכבוד של ישראל במקדוניה - חזון והמשכיות (באנגלית
 
 
 
 
 
 
 
Hitahdut Olej ex Jugoslavija ©2011 התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר