Hitahdut Olei Jugoslavija
התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר
Hitahdut Olej Ex Jugoslavija
Ime korisnika Lozinka
ceremoniju Dana sjećanja na Holokaust
ponedeljak, 08. travnja/aprila 2013
25.03.13 -
Pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate ceremoniju Dana sjećanja na Holokaust. Susret će se održati u ponedeljak, 08. travnja/aprila 2013. u 16:00 sati u šumi Shoresh (blizu Jeruzalema). Ceremonija će biti održana uz prisutnost ambasadora/veleposlanika i diplomatskog kora zemalja bivše Jugoslavije.

Ovogodišnja komemoracija nosit će naziv SETITI SE I PAMTITI
PROGRAM
Pozdravni govor,Moše ben Šahar,predsednik Hitahduta
Pomen
Palenje baklji
Osvećenje gaja na ime pok.Ženi Lebl
Dr.Daniel Uziel,Jad Vašem ,Nemačka vojna vlada u Srbiji Holokaust
Predstavnici druge i treče generacije preživelih SETITI SE I PAMTITI

Muzička tačka Nurit Han Zigler

Voditelj, Daniel Fogel

Prevod svih izlaganja sa hebrejskog na srpskohrvatski bit će
na raspolaganju zainteresiranima.
Preporučujemo toplu odeću.
Obezbeđen je autobuski prevoz i to:

- 11:45 Naharija (Centralna stanica)
- 12:15 Krajot (raskrsnica Cabar)
- 12:45 Haifa – preko puta gradske kuće (irija), autobuska stanica EGED
Bet Galim i pored restorana Maksim
- 13:45 Hedera, raskrsnica Olga
- 14:15 Natanija, kod policijske stanice
- 14:30 Raskrsnica Raanana – Kfar Saba
- 15:45 Šoreš


- 14:30 Tel Aviv – željeznička stanica Savidor, ulica Arlozorov, autobuski
parking EGED-a –
- 14:45 Holon, starački dom Mišan
- 15:45 Šoreš


- 11:30 Beer Ševa, Centralna EGED stanica
- 12:20 Aškelon, preko puta Centralne autobuske stanice
- 13:00 Aždod, Ispred Centralne autobuske stanice
- 13:30 Raskrsnica Masmija
- 14:00 Rehovot, ulica Hercl, kod Bank Diskont
- 14:15 Nes Ciona
- 14:35 Rišon Lecion, ulica Hercl, kod Banka.
- 15:45 Šoreš.

- 14:30 Jerusalim, autobuska stanica u ulici Rahel Imenu
pored starog fudbalskog stadiona,
- 15:05 Autobuska stanica perko Binjanej Ha Uma
- 15:10 Stanica na izlasku pored Sonol benzinske stanice.
- 15:20 Masof autobus na izlazu iz Mevaseret.
- 15:45 Šoreš

Za pokriće troškova putnici plaćaju 25 šekela.

Dolazak autobusom potvrditi sa:
Lili na mobilni: 054-3556841
Miri na mobilni: 050-3556842
Moshe na mobilni: 054-8035351
Ili na mail hitahdut@gmail.com
Za putnike koji se ne prijave ne garantujemo mesto u autobusu.
 
 
 
 
 
 
 
Hitahdut Olej ex Jugoslavija ©2011 התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר