Hitahdut Olei Jugoslavija
התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר
Hitahdut Olej Ex Jugoslavija
Ime korisnika Lozinka
izlet na Masadu
subotu, Novembar 17, 2012
13.09.12 -
Dragi prijatelji,

Planiramo organizirati izlet na Masadu u subotu, Novembar 17, 2012. uz vodstvo Serdja Ratkovića na oba jezika.
Da bismo organizirali autobus na vrijeme, molimo vas da se prijavite za izlet najkasnije do Oktobra 21.
Za prijavu možete se telefonski javiti Lili, 050-3556841, Miri 050-3556842, ili Mosheu 054-8035351.
Realizacija izleta ovisi o što ranijim prijavama.
Nakon zatvoranja liste prijava, obavjestiti ćemo vas o detaljima izleta, kao i o vremenu i mjestu sastanka, odnosno polaska na izlet.
Cijena izleta ovisi o broju prijavljenih, tako da obavjest o cijeni ovisi o što ranijem zatvaranju liste prijavljenih za izlet.

Očekujemo vas i veselimo se ponovnom sastanku
 
 
 
 
 
 
 
Hitahdut Olej ex Jugoslavija ©2011 התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר