Hitahdut Olei Jugoslavija
התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר
Hitahdut Olej Ex Jugoslavija
Ime korisnika Lozinka
SKUPŠTINA HOJ
13.07.12 -
Predsednik Udruženje useljenika iz bivše Jugoslavije u Izraelu, poziva sve članove Udruženja da uzmu učešće na godišnjoj Skupštini, koja će se održati u četvrtak, 26.jula 2012. godine u Tel Avivu, sinagoga Bet Daniel, ul Bnei Dan br 62 sa početkom u 19,15 časova.
DNEVNI RED:
1. Izbor radnih tela za rad Skupštine:
- predsedništvo Skupštine
- sekretar i zapisničar Skupštine
- komisija za brojanje glasova

2. Izveštaj predsednika HOJ o aktivnostima Udruženja u prošloj godini.
3. Izveštaj urednika Mosta i odbora HOJ o aktivnostima u prošloj godini.
4. Finansijski izveštaj za 2011. godinu
5. Opisni (verbalni) izveštaj za 2011. godinu.
6. Izveštaj Komisije za arbitražu.
7. Razno

Obratiti pažnju:
Skupština će početi sa radom ukoliko je prisutna četvrtina članova HOJ. Nakon sat vremena nakon zakazanog vremena, Skupština će početi sa radom bez obzira na broj prisutnih.
Prisutni mogu da diskutuju i odlučuju, bez obzira na broj prisutnih ćlanova.
 
 
 
 
 
 
 
Hitahdut Olej ex Jugoslavija ©2011 התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר