Hitahdut Olei Jugoslavija
התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר
Hitahdut Olej Ex Jugoslavija
Ime korisnika Lozinka
 
 
 
 
Obavestenja
  • Preživeli Holokaust rođeni u državi Srbiji danas. Srbija će nadoknaditi preživelih holokausta u odn...
  • Drage prijateljice I prijatelji, Lanirani susreti Hitahduta Olei Jugoslavja: 19.03.17 Memorijalni ...
Nastavak i druga obavestenja
 
 
 
 
Novi clanak
13.03.17 -

Drage prijateljice I prijatelji,

Lanirani susreti Hitahduta Olei Jugoslavja:
19.03.17 Memorijalni skup u spomen Jevreja Makedonije koji su stradali u Holokaustu. Skup će početi u16h u Holu Sećanja a u 16.40h

Sinagogi u Yad Vashemu. Prevoz za Jad Vašem polazi as centralne železničke stanice Savidor u Tel Avivu u 14:15h. Treba se prijaviti za prevoz

Davidu 0503556841 ili Miri 0503556842 do 15.03 17


22.03.17 predavanje Dr Mirjam Rainer " Lik Isusa u jevrejskoj umetnosti" (predavanje je priprema za obilazak Izraelskog muzeja). Predavanje

će se održati u Domu useljeničkih zajednica u ulici Jafo 36 Jerusalim. Okupljanje I lako posluženje u 18h a predavanje počinje u 18:30


27.03.17 Sastanak u kući naših članova Mire I Avija Albahari. Avi svojim jedinstvenim skulpturama komemorira svoju porodicu koja je

Stradala u Holokaust. Susret je u 16:30 u ulici Bialik 27 u Hederi

29.03.17 Obilazak Izraelskog muzeja - izložbe "Isus u izraelsk...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHANUKA 2014 IZLET HOJ-a ZA SEVER
 
 
 
 
Udruzenje je osnovano 1935. godine od strane Jevreja iz Jugoslavije useljenih u Palestinu sa ciljem da se ocuva i neguje kultura, knjizevnost, tradicija, obicaji, istorija i veze sa jevrejskim zajednica sa prostora Jugoslavije.
Udruzenje je postavilo sebi kao jedan od najvaznijih ciljeva organizovano primanje Jevreja useljenika iz Jugoslavije. Udruzenje i danas predstavlja znacaj faktor u zivotu useljenika i mladih generacija koje su rodjene u Izraelu.
Ciljevi udruzenja
Hitahdut Olej ex Jugoslavija ©2011 התאחדות עולי יוגוסלביה לשעבר